Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga
Pernilla Fant
Lillstubackvägen 10

66540 PETSMO

FO nummer:
ALV rek. 2498463-0

Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Pernilla Fant

Registerts namn
Foodsters kundregister

Syften för vilka personuppgifterna i registret behandlas

Foodsters kundregister används för att behandla beställningar och utveckla verksamheten. Foodster förbinder sig till att inte överföra uppgifter till tredje part eller att utan tillåtelse använda uppgifter för marknadsföring.

Rekisterin sisältämät tiedot

Kundregistret innehåller följande uppgifter:
– Kundens för- och efternamn
– Postadress
– e-postadress
– telefonnummer
– Uppgifter om beställningar

Registrets datasäkerhet

Tillgången till personuppgifterna i registret har begränsats att gälla endast de personer inom Foodsters organisation som behöver dem. Personer som hanterar kunduppgifterna i registret förbinder sig till tystnadsplikt.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Uppgifter i registret överförs inte till tredje part utan tillstånd från kunden.

Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt

Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt till info@foodster.fi