Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Pernilla Fant
Lillstubackvägen 10

66540 PETSMO

Y-tunnus:
ALV rek. 2498463-0

Lillstubackvägen 10′

66540 PETSMO

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Pernilla Fant

Rekisterin nimi
Foodsterin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Foodsterin  asiakasrekisteriä ylläpidetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Foodster sitoutuu olemaan luovuttamatta rekisteritietoja eteenpäin eikä käytä niitä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Postiosoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilaustedot
– Asiakkaan suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen

Rekisterin suojaus
Rekisteritietoihin pääsevät ainoastaan Foodsterin välttämättömät henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille pyytämättä siitä asiakkaan suostumusta.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus, rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi, esim info@foodster.fi